Knihovní funkce: frozensetREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci frozenset.