Knihovní funkce: filterREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci filter.