Knihovní funkce: fileREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci file.