Knihovní funkce: exitREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci exit.