Knihovní funkce: errorREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci error.