Knihovní funkce: environREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci environ.