Knihovní funkce: eREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci e.