Knihovní funkce: dumpsREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci dumps.