Knihovní funkce: dumpREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci dump.