Knihovní funkce: dictREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci dict.