Knihovní funkce: debugREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci debug.