Knihovní funkce: copytreeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci copytree.