Knihovní funkce: copyREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci copy.