Knihovní funkce: cmpREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci cmp.