Knihovní funkce: closeREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci close.