Knihovní funkce: chrREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci chr.