Knihovní funkce: chmodREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci chmod.