Knihovní funkce: chdirREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci chdir.