Knihovní funkce: build_openerREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci build_opener.