Knihovní funkce: basicConfigREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci basicConfig.