Knihovní funkce: ascii_uppercaseREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci ascii_uppercase.