Knihovní funkce: ascii_lowercaseREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci ascii_lowercase.