Knihovní funkce: argvREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci argv.