Knihovní funkce: absREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci abs.