Knihovní funkce: X_OKREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci X_OK.