Knihovní funkce: W_OKREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci W_OK.