Knihovní funkce: SOCK_STREAMREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci SOCK_STREAM.