Knihovní funkce: R_OKREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci R_OK.