Knihovní funkce: LC_ALLREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci LC_ALL.