Knihovní funkce: IGNORECASEREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci IGNORECASE.