Knihovní funkce: IREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci I.