Knihovní funkce: AF_INETREF

Níže jsou uvedeny příklady, které používají knihovní funkci AF_INET.