^^->

Podmínky zkoušky

Od cca čtvrtého týdne bude na mít na každé hodině jeden ze studentů možnost prezentovat svoje řešení domácích úkolů z předchozí hodiny. Jeho výkon bude bodově ohodnocen. V případě více zájemců rozhodne o prezentaci pedagog, zejména na základě docházky.

V průběhu semestru se píše jeden průběžný test. Výsledek z domácího úkolu a průběžného testu se sčítá s výsledkem ze zkouškové písemky a určuje celkovou známku z předmětu. Průběžný test nelze absolvovat v náhradním termínu, kromě případů pracovní neschopnosti apod.

Obě písemky jsou virtuálně písemné, tedy na počítači. Zkoušková písemka může být doplněna o ústní část, která není bodována a pouze rozhoduje o uznání bodů z písemné části. Cílem ústní části je přesvědčit se, zda student alespoň částečně chápe metody, které použil ve svém kódu a je schopen o nich souvisle hovořit. V případě neúspěchu ústní zkoušky nebude výsledek ze zkouškové písemky uznán a je třeba ji absolvovat znovu.

Písemky jsou bodovány následovně:

  • prezentace domácích úkolů z předchozí hodiny max. 10 bodů
  • průběžná písemka max. 20 bodů
  • zkoušková písemka max. 70 bodů

Známky odpovídající jednotlivým skóre jsou:

91-100 bodů A
81-90 bodů B
71-80 bodů C
61-70 bodů D
51-60 bodů E
0-50 bodů F