<-^^->

Knihovny pro GTK

Budeme se učit vytvářet GUI v GTK (PyGTK). Protože odpovídající knihovny nejsou nainstalované na školních počítačích, budeme používat přenosnou distribuci Pythonu založenou na Portable Python, rozšířenou o knihovnu GTK. Rozšířená verze je k disposici zde.