^^->

Podmínky zkoušky

V průběhu semestru budeme v rámci cvičení pracovat na projektu. Jeho odevzdání bude nutnou podmínkou získání zápočtu a tedy připuštění ke zkoušce.

V průběhu semestru bude každý student prezentovat svůj příklad na jeden GTK widget. Přednáška bude bodově ohodnocená.

Body jsou rozděleny následovně:

  • prezentace max. 20 bodů
  • zkoušková písemka max. 80 bodů

Známky odpovídající jednotlivým skóre jsou:

91-100 bodů A
81-90 bodů B
71-80 bodů C
61-70 bodů D
51-60 bodů E
0-50 bodů F