^^->

Podmínky zkoušky

V průběhu semestru bude několik bodovaných domácích úkolů. Jako hlavní cvičení a také podmínka pro absolvování předmětu bude odevzdání projektu "Laboratorní projekt II". Podmínky ještě rozmyslím a upřesním během semestru. Nejspíš bude i nějaká písemka, aby vám to nebylo líto :).

Známky odpovídající jednotlivým skóre jsou:

91-100 bodů A
81-90 bodů B
71-80 bodů C
61-70 bodů D
51-60 bodů E
0-50 bodů F