<-^^

Anglicko český slovníček

Anglicky Česky Popis
vertex (pl. vertices) vrchol
edge hrana
digraph orientovaný graf
weighted graph ohodnocený graf graf kde každá hrana má svou váhu, hodnotu
neighbor soused vrchol spojený hranou s aktuálním vrcholem
walk sled posloupnost sousedících vrcholů a hran je spojujících
path cesta neopakuje se vrchol
trail tah neopakuje se hrana
circuit ??? uzavřený tah
cycle kružnice, cyklus uzavřená cesta
subgraph podgraf je tvořen podmnožinou vrcholů a hran původního grafu
factor faktor je tvořen z původního grafu vynecháním některých hran
degree (of a vertex) stupeň (vrcholu) počet hran sousedících s vrcholem
spanning tree kostra grafu strom, který obsahuje všechny vrcholy a některé hrany grafu