<-^^->

Podmínky zkoušky

V průběhu semestru budout studenti na cvičeních kromě normálních domácích úkolů plnit drobné povinné úkoly. Odevzdání všech vypracovaných úkolů bude podmínkou získání zápočtu. Bez zápočtu není možné skládat zkoušku.

Zkouška samotná se bude skládat z jednoho programovacího úkolu a několika menších příkladů různé povahy spojených s probíranou látkou. Z písemky bude možno získat až 100 bodů.

Vypracování povinných úkolů je bodováno následujícím způsobem:

  • Každý úkol má vyhlášený termín odevzdání
  • Za odevzdání úkolu před termínem budou 4 body
  • Za odevzdání úkolu po termínu budou mínus 4 body

Body za úkoly se přičítají k bodům z písemky, odevzdání úkolů je povinné. Za obzvláště pěkné provedení ůkolů (všech dohromady) je možné získat až 10 bodů navíc.

V průběhu semestru bude také bodována docházka. Za včasný příchod bude +1 bod, za nepříchod nebo pozdní příchod -3 body. Omluvená nepřítomnost bude 0 bodů, pokud bude nahlášená včas - jinak nějaké mínus.

Seznam úkolů se bude postupně objevovat zde.

Známky odpovídající jednotlivým skóre

91-100 bodů A
81-90 bodů B
71-80 bodů C
61-70 bodů D
51-60 bodů E
0-50 bodů F