<-^^

Dynamické webové stránky na dell1000

Pro testování vašich dynamických webových stránek v Pythonu je na dell1000 zprovozněn plný systém Apache+mod_python (+MySQL). Následující krátký návod v několika bodech shrnuje způsob jak svoje stránky zprovoznit.
 1. Ve svém domovském adresáři na dell1000 vytvořte adresář "public_html":
  >> mkdir public_html
 2. Nastavte přístupová práva k tomuto adresáři tak, aby ho mohli všichni číst a vstupovat do něj.
  >> chmod a+rx public_html
 3. Do adresáře public_html umístěte jakýkoli soubor a vyzkousejte zda je adresář přístupný pomocí prohlížeče. Adresa je http://dell1000/~login, kde login je vaše přihlašovací jméno na dell1000. Měl by se vám zobrazit výpis souborů v adresáři "public_html".
 4. Vytvořte v adresáři "public_html" podadresář "python". Jakékoli soubory s příponou ".py" v tomto adresáři budou zpracovány pomocí mod_python.
  >> cd public_html
  >> mkdir python
  >> chmod a+rx python
 5. Otestujte, že vše funguje tak, že stáhnete příklad dpages2-1.py, uložíte ho do právě vytvořeného adresáře "python" a v prohlížeči otevřete adresu http://dell1000/~login/python/dpages2-1.py, kde login je vaše přihlašovací jméno na dell1000. Pokud se zobrazí HTML stánka s aktuálním časem, je vše v pořádku. Pokud se zobrazí zdrojový pythoní kód nebo nic, bude nejspíš potřeba nastavit práva i pro váš domovský adresář (/home/login).
Pokud správně provedete výše uvedené kroky, měli byste mít připravené pole pro experimentování s dynamickými webovými stránkami na dell1000. Jakýkoli pythoní soubor, který nahrajete do výše uvedeného adresáře bude spouštěn pomocí mod_python.