<-^^->

Průběh projektu

Na této stránce budu postupně zveřejňovat informace o projektu a jeho průběhu.

Průběh prací

Týden Aktivita
1 Zpracování vstupních HTML stránek, výstup pouze na obrazovku v textové podobě
2 Dokončování zpracování HTML, výstup do XML