<-^^->

Semestrální projekt

 • Budeme zpracovávat informace o filmech z databáze IMDB.
 • Každý si vybere 10 filmů, z jejichž stránek automaticky vyextrahuje informace do vlastního XML formátu.
 • V druhém kole dostane každý další ještě dalších 5 filmů přidělěných, aby si vyzkoušel, jak jeho systém funguje.
 • Na vytvořeném XML si otestujeme zpracování XML z Pythonu.
 • Informace z XML budeme načítat do databáze v MySQL pomocí Pythonu.
 • Na závěr vytvoříme dynamické stránky v Pythonu, které budou zoobrazovat data z předem naplněné databáze.
 • Na vygenerovaných stránkách si budeme trénovat CSS a naučíme se základy JavaScriptu

Co budeme zpracovávat

 • Název filmu
 • Director
 • Writer(s)
 • Release Date
 • Genre (víc možností)
 • Tagline
 • Plot
 • Cast
 • Plot keywords
 • Runtime
 • Language

Miniporál

Miniportál filmů bude obsahovat následující části.
 • Každý film bude mít vlastní stránku obshující všechny informace z XML.
 • Indexy
  • Abecední seznam
  • Index herců
  • Index klíčových slov
  • Index žánrů
 • Přehledné tabulky (budou obsahovat v prvním sloupci klikatelný název filmu s odkazem na jeho stránku) a dále pak:
  • Runtime, Language, Release date
  • Director, Writers
  • Keywords
 • Stránky budou obsahovat fulltextové vyhledávání.

Požadavky na odevzdání projektu

Aby byl za semestrální projekt udělen zápočet, musí být odevzdány jeho následující součásti:
 1. Skript, který z HTML souborů vygeneruje (bez zásahu lidské ruky) well-formed XML soubory obsahující data o filmech.
 2. Skript, který z vygenerovaných XML souborů naplní databázi podle specifikace uvedené výše.
 3. Dynamické stránky portálu.
 4. Dynamickou stránku, která bude součástí portálu a umožní v jeho rámci vyhledávání.
Kromě výše uvedených bodů bude miniportál zprovozněn ve své plné funkcionalitě v uživatelském adresáři na dell1000.
Projekt bude odevzdán osobně v předem dohodnutém termínu, nebo bude obsahovat kompletní dokumentaci jak provést všechny potřebné úkony pro zprovoznění dříve uvedených bodů.