^^->

Podmínky zkoušky

V průběhu semestru budeme na cvičeních pracovat na semestrálním projektu. Jeho dokončení bude podmínkou absolvování zkoušky. Za odevzdaný dokončený projekt bude udělen zápočet. Bez zápočtu není možné skládat zkoušku.

V druhé polovině semestru se bude psát jedna průběžná písemka. Bude obsahovat dva příklady z Pythonu. Zkoušková písemka pak bude obdobná.

Za co budou body?

20 Průběžná písemka
80 Zkoušková písemka
+10 Bonus za nadstandardní provedení projektu

Vypracování projektu není samo o sobě bodováno a je bezvýhradnou podmínkou absolvování zkoušky. Za obzvláště pěkný projekt je ale možno získat dalších 10 bodů nad rámec normálních 100 bodů. Informace o požadavcích na odevzdávaný projekt jsou zde.

Známky odpovídající jednotlivým skóre

91-100 bodů A
81-90 bodů B
71-80 bodů C
61-70 bodů D
51-60 bodů E
0-50 bodů F