<-^^->

Přednáška 6

Cvičení

 1. Napište program, který zpracuje soubor a vypíše všechna slova, která se v něm vyskytují. Ujistěte se, že slova neobsahují zbytky interpunkce a každé je vypsáno pouze jednou.
  řešení 1
 2. Upravte předchozí program, aby vypisoval slova seřazená podle abecedy.
  řešení 1
 3. Upravte předchozí program, aby vypisoval nejprve převedl všechna slova na malá písmena. Tímto způsobem se odstraní duplicity slov, která se liší pouze velikostí písmen (např "A" a "a").
  řešení 1
 4. Napište program, který vezme CSV export výsledků písemek (ve formátu "Příjmení", "Křestní jméno", Body1, Body2) a vypíše pro každé jméno součet bodů. Program by neměl vypisovat žádné uvozovky kolem jmen.
  Ukázkový vstup/výstup: exams.csv => jak bylo popsáno výše
  řešení 1, řešení 2
 5. Upravte předchozí program, aby vypsal "prosel" u lidí, kteří mají celkově 100 a více bodů. Pro ostatní vypište "neprosel".
  řešení 1
 6. Upravte předchozí program tak, aby výstup dělal do HTML tabulky, kterou uloží do souboru "table.html". Sloupce budou Příjmení, Křestní jméno, Body1, Body2, Součet bodů a prosel-neprosel.
  řešení 1