<-^^->

Přednáška 23

Cvičení

 1. Napište program, který bude brát z příkazové řádky dva argumenty - vstupni_adresar a vystupni_adresar. Program prohledá vstupni_adresar a všechny jeho podadresáře a zkopíruje všechny soubory, které obsahují číslici v názvu do adresáře vystupni_adresar. Pro pokusy můžete použít tuto zabalenou strukturu adresářů.
  Ukázkový vstup/výstup: env-numbers1.zip =>
 2. Napište funkci, která bude jako argument brát jméno soubour (cestu) a vracet slovník s následujícími údaji: filename, extension, size, absolute path.
  Ukázkový vstup/výstup: ../file.txt => {'filename': 'file.txt', 'extension': '.txt', 'size': 356, 'abspath': '/home/beda/file.txt'}
 3. Napište funkci, která bude brát jméno adresáře a vrátí seznam slovníků - pro každý soubor jeden slovník podle předchozího příkladu. Zkuste použít již výše vytvořenou funkci.
 4. Napište program, který bude vypisovat informace o zadané cestě. V případě, že bude zadána cesta k adresáři, vypíše informaci o počtu podadresářů a obsažených souborů. Pokud bude zadána cesta k souboru, vypíše jméno souboru, příponu a velikost (použijte funkci z druhého příkladu).
  Ukázkový vstup/výstup: directory name =>
  xxx  directory, 2 subdirectories, 26 files
  Ukázkový vstup/výstup: filename.ext =>
  filename.ext file, extension .ext, size 8987 B