<-^^->

Přednáška 22

Cvičení

  1. Napište program, který vypíše jména souborů v aktuálním adresáři, která mají koncovku ".txt". Můžete použít následující archiv ke kontrole vašeho programu - obsahuje strukturu adresářů s náhodnými ".txt" soubory.
    Ukázkový vstup/výstup: env-txt-flat.zip =>
  2. Napište program, který zkopíruje všechny soubory v aktuálním adresáři, které jsou větší než 1000 B do adresáře "output". Pokud tento adresář nebude existovat, program jej vytvoří.
    Ukázkový vstup/výstup: env-size.zip =>
  3. Napište program, který přejmenuje všechny soubory v aktualnim adresari, které mají koncovku ".txt". Program nejprve seřadí jména příslušných souborů podle abecedy a pak je přejmenuje na "001.txt", "002.txt", "003.txt",...
    Ukázkový vstup/výstup: env-txt-flat.zip =>