<-^^->

Přednáška 20

Cvičení

  1. Napište program, který přečte soubor v kódování utf-8 a vypíše všechny znaky, které nejsou součástí ASCII (ord > 128). Každý takový znak by se měl vypsat pouze jednou.
    řešení 1
  2. Napište program, který přečte soubor v kódování utf-8 a nahradí všechny znaky, které nejsou součástí ASCII (ord > 128) XML entitami (&#číslo; nebo &#xhexadecimální_číslo;, viz Character entity references.
    řešení 1, řešení 2