<-^^->

Přednáška 18

Cvičení

 1. Napište program, který v souboru nalezne všechna data ve formátu "7 July 2005", "23 August 1999" apod.
  Ukázkový vstup/výstup: conferences2.txt =>
  řešení 1, řešení 2
 2. Rozšiřte předchozí program tak, aby vypisoval data ve fromátu ISO (např. 2004-07-18).
  Ukázkový vstup/výstup: conferences2.txt =>
  řešení 1
 3. Zkuste využít modulu "calendar" pro modifikaci předchozího programu tak, aby ke každému datu vypsal den v týdnu (např. Sobota, Streda apod.).
  Ukázkový vstup/výstup: conferences2.txt =>
  řešení 1
 4. Napište program, který zpracuje textový soubor s konferencemi (jedna na řádku) a vytvoří XML soubor ve formátu:
  	 <conferences>
  	 <conference>
  	 <number>1st</number>
  	 <title>International conference on Python</title>
  	 <place>Prague, Czech Republic</place>
  	 <date>20 July 2008</date>
  	 </conference>
  	  ...
  	 </conferences>
  	
  Pozor - soubor s konferencemi je jiný než v předchozích příkladech (daleko pravidelnější).
  Ukázkový vstup/výstup: conferences.txt =>
  řešení 1