<-^^->

Přednáška 15

Cvičení

 1. Napište funkci, která bude "obracet" slovník. Bude brát slovník jako jediný argument a vrátí nový slovník, ve kterém budou hodnoty ze vstupního slovníku převedeny na klíče a klíče na honoty.
  Ukázkový vstup/výstup: {1:'A',2:'B'} => {'A':1,'B':2}
  řešení 1
 2. Napište podobnou funkci, která bude brát v potaz skutečnost, že hodnoty nemusí být unikátní. Bude tedy pro každou hodnotu vytvářet seznam původních klíčů. Princip by měl být zřejmý z ukázkového vstupu a výstupu.
  Ukázkový vstup/výstup: {1:'A',2:'B',3:'B',4:'A',5:'C'} => {'A':[1,4],'B':[2,3],'C':[5]}
  řešení 1
 3. Napište program ala 'wget', kterému zadáte webovou adresu a on stáhne odpovídající soubor. V případě, že mu bude zadán druhý argument, stránka se uloží pod tímto jménem, jinak odvoďte jméno souboru ze zadaného URL.
  řešení 1, řešení 2, řešení 3