<-^^->

Přednáška 14

Cvičení

 1. Vytvořte funkci která jako argument bere jméno souboru a vrací slovník (dictionary). Každá řádka vstupního souboru přiděluje osobě jeden dárek. Funkce vrací slovník "osoba"=>"dárek".
  Ukázkový vstup/výstup: presents1.txt =>
  řešení 1
 2. Upravte předchozí program tak, aby byl schopen zvládnout více dárků pro jednu osobu. Funkce by tedy měla vracet slovník "osoba"=>"seznam (list) dárků".
  Ukázkový vstup/výstup: presents2.txt =>
  řešení 1, řešení 2
 3. Použijte předchozí funkci v programu, který bude z příkazové řádky číst dva argumenty - jméno souboru se seznamem dárků a jméno osoby. Program bude vypisovat dárky pro zadanou osobu.
  Ukázkový vstup/výstup: presents2.txt John => snake, mice
  řešení 1, řešení 2
 4. Upravte předchozí program tak, aby v případě, že bude zadáno jméno (začíná velkým písmenem) vypisoval dárky pro tuto osobu a v případě, že bude zadán dárek (začíná malým písmenem) vypíše jména lidí, kteří tento dárek dostanou.
  Ukázkový vstup/výstup: presents2.txt book => David, Peter
  řešení 1, řešení 2, řešení 3