<-^^->

Přednáška 13

Cvičení

 1. Napište program, který vezme jméno textového souboru jako argument z příkazové řádky a vypíše statistiku výskytu jednotlivých písmen v textu. Pro každé písmeno by měl program vypsat celkový počet jeho výskytů a jeho relativní výskyt v %. Program by měl počítat jen písmena, nikoli čísla, interpunkci nebo bílé znaky.
  Ukázkový vstup/výstup: leacock-abc.txt =>
  řešení 1, řešení 2
 2. Napište program, který vezme jméno textového souboru jako argument z příkazové řádky a vypíše statistiku výskytu jednotlivých slov v textu. Pro každé slovo by měl program vypsat celkový počet jeho výskytů a jeho relativní výskyt v %.
  Ukázkový vstup/výstup: leacock-abc.txt =>
  řešení 1, řešení 2, řešení 3
 3. Napište funkci, která spojí dohromady dva slovníky.
  Ukázkový vstup/výstup: {"a":1, "b":2, "c":3}, {"d":7, "e":8} => {"a":1, "b":2, "c":3, "d":7, "e":8}
  řešení 1, řešení 2